Celine - Achtergrond

Toen ik van baan wisselde en plotseling met de trein naar mijn werk moest raakte ik mijn dagelijkse lichaamsbeweging kwijt maar won ik anderhalf uur per dag waarin ik kon lezen en schrijven. Elke dag stapte halverwege hetzelfde meisje in en na een tijdje begon ik me af te vragen welk verhaal daarachter zat. Zo werd 'Celine' geboren.

Celine is verzonnen, net als de meeste dingen die in het verhaal gebeuren. Maar er zitten autobiografisce elementen in: de treinreis is echt, Celine is echt (al heb ik haar naam verzonnen) en de meeste locaties zijn waarheidsgetrouw. Dat geldt ook voor het tweede gedeelte: ik ben op Hawaii geweest en de locatie en sfeer heb ik zo beschreven als ik het me herinner.

Teaser

Josh komt elke dag in de trein naar zijn werk een meisje tegen, dat hem nieuwsgierig maakt. Op een dag vlucht ze de trein uit, een brief achterlatend die gericht aan de mysterieuze 'X.'. Hoewel Josh nog achter haar aan rent, weet hij haar niet meer te vinden. Wanneer hij de volgende dag de brief terug wil geven is het meisje nergens te vinden en ook de dagen erna komt ze niet opdagen. Hij besluit de brief open te maken en komt erachter dat de brief aan hem gericht is. Het meisje blijkt Celine te heten en tussen de regels door meent Josh een schreeuw om hulp te lezen. Hij begint een zoektocht die hem zelfs tot aan de stranden van Hawaii voert en waarin zijn leven niet zeker is. Zal hij haar weten te vinden en weet hij te achterhalen welke keuzes ze heeft gemaakt en waarom?

Toon samenvatting

Deel 1

Josh reist elke dag met dezelfde trein naar zijn werk; omdat hij altijd op dezelfde plek instapt komt hij altijd dezelfde mensen tegen, onder wie een jonge vrouw, die hem nieuwsgierig maakt; ze lijkt altijd verdrietig en wil nooit alleen in een bankje zitten. Hij komt erachter dat ze Celine heet.

Op een dag ziet Josh dat Celine een brief schrijft, maar als ze uitstapt vergeet ze die brief. Josh pakt (te laat) de brief op en probeert nog om Celine te vinden, maar als ze al in de menigte treinreizigers is verdwenen, besluit hij de brief de volgende dag terug te geven.

De volgende dag en ook de dagen erna komt ze echter niet opdagen en ten einde raad besluit Josh de brief open te maken in de hoop hints te vinden over wie Celine is en waar hij haar kan vinden. Zo komt hij erachter dat de brief aan hem gericht is en met de hulp van een vriend die bij de MIVD werkt komt hij erachter waar ze woont.

Josh gaat op bezoek bij de moeder van Celine en die herkent hem meteen van de vele verhalen die haar dochter over hem heeft verteld. Ze verteld hem dat Celine vermist is, maar lijkt daar enigszins onverschillig over. Ze geeft hem een doos met brieven en USB-sticks vol filmpjes en even later staat hij weer buiten.

Als Josh de filmpjes bekijkt die Celine opgenomen heeft, ziet hij in eerste instantie niets vreemds: het zijn gewoon opnames van Celine, die aan het bureau op haar kamer aan het werk is. Maar als hij de filmpjes per ongeluk in slow motion afspeelt valt het hem op dat er een zwarte schim achter haar in de lucht lijkt te zweven. Wordt Celine belaagd door iets bovennatuurlijks of is het een vuiltje op lens van de camera van haar mobiele telefoon? Dat er iets vreemds aan de hand is wordt aan het einde van het filmpje duidelijk, wanneer Celine's computer om onverklaarbare redenen uitgaat en een onzichtbare hand haar bureau lijkt schoon te vegen.

Omdat Josh te weinig weet van beeldmateriaal, laat hij dat even rusten en concentreert hij zich op de brieven. Daarin vertelt Celine over de slechte relatie met haar moeder en de herinneringen aan haar vader, die verdween toen zij nog een klein meisje was. Als Josh op zoek gaat naar mee informatie over Celine's vader valt er een vergeeld en verbrand document uit, een soort contract dat geschreven is in een onbekende taal, maar met een donkerrode inkt die verdacht veel op bloed lijkt.

Josh besluit dat hij hulp nodig heeft om alle stukjes van de puzzel op de goede plek te krijgen. Hij schrijft een hoogleraar op het gebied van oude talen aan en terwijl hij op antwoord wacht gaat hij met de filmpjes en het document naar een occult medium. Hoewel het medium niet erg betrouwbaar overkomt, schrikt ze erg van wat ze te zien krijgt. Ze wil Josh niet meer helpen en raad hem aan Celine te vergeten.

Er gebeuren nog meer rare dingen: als de hoogleraar oude talen aan Josh vraagt het document vast in te scannen en op te sturen blijkt dat Josh alleen een lege pagina ingescand heeft. De hoogleraar vertelt hem dat de taal vroeger gebruikt is door beoefenaars van occulte beroepen zoals alchemisten, heksen en doodsbezweerders.

Josh besluit een nieuwe poging te ondernemen om Celine te vinden via haar universiteit. Hij doet alsof hij een rechercheur is en weet te achterhalen dat Celine aan het afstuderen was, maar dat ze vanwege een reeks ongelukjes al tot twee keer toe weggestuurd is van een stageplek. Nu studeert ze af op een intern project en zelfs daarbij toont ze raar gedrag.

Met behulp van zijn vriend die bij de MIVD werkt komt Josh erachter dat de inkt op het papier van Celine geitenbloed is. Dat lijkt het verhaal van de hoogleraar die hij heeft gesproken te bevetigen, maar is geen sluitend bewijs. Dan neemt Celine contact met hem op en vraagt hem haar in een park te ontmoeten. Als Josh op de afgesproken tijd op de afgesproken plek is blijkt dat hij niet afgesproken heeft met Celine, maar met de moeder van Celine. Zij vertelt hem dat ook Celine's vader verdwenen is toen ze klein was en dat hij voor zijn verdwijning hetzelfde gedrag vertoonde. Dat gedrag begon toen Celine na een ongeluk zwaar gewond raakte maar miraculeus herstelde. Josh vraagt of hij nog eenc keer op bezoek mag komen.

Als Josh de kamer van Celine nogmaals doorzoekt naar aanwijzingen stuit hij op een ventilator die aangaat met een trekkoord. Hij gaat zitten zoals Celine zat in het filmpje dat hij heeft gezien en probeert ongemerkt de ventilator aan te zetten: het lijkt alsof een onzichtbare hand het bureau schoon veegt... door de twijfel of Celine alles in scene gezet heeft verliest Josh zijn motivatie om uit te zoeken wat er met haar gebeurt is.

Jaren later krijgt Josh een uitnodiging voor het afscheid van Celine; ze is nooit gevonden, maar haar moeder heeft haar dood laten verklaren. Josh houdt een korte speech, maar omdat hij haar nooit ontmoet heeft vergeet hij haar al snel weer.

Deel 2

Josh mag voor zijn werk naar een conferentie op Hawaii. Eenmaal daar aangekomen blijkt hij een hotel aan het strand te hebben. Na de conferentie heeft hij nog een paar dagen vrij genomen om het eiland te verkennen.

Als hij na afloop van de conferentie vast de vakantiesfeer op probeert te snuiven doet hij wat hij altijd doet: hij observeert de mensen op het terras en probeert verhalen bij hen te verzinnen. Eén van de mensen die hij observeert is een blondine die bij hem komt zitten. Als hij vraagt wat ze wil drinken antwoordt ze hem in accentloos Nederlands; het blijkt Celine te zijn.

Celine leid hem rond op het eiland, maar blijft vaag over waarom ze daar is. Tijdens hun wandeling blijkt ze een lokale bekendheid te zijn; ze maakt met iedereen een praatje. Bij terugkomst in het hotel blijkt ze het penthouse te lenen van de directeur van een invloedrijke stichting, die wegens omstandigheden voorlopig niet op het eiland is. Ze nodigt Josh binnen voor een drankje, maar die slaat het aanbod af omdat de jetlag hem nog steeds parten speelt en hij na wil denken over alles dat er die avond is gebeurd.

De volgende dag staat Celine al vroeg op de stoep en besluiten ze te gaan zwemmen in de zee voor het strand. Daar stuiten ze op een lading mannequins die overboord is geslagen. Ze spelen samen met de plastic ledematen die voorbij drijven en hebben de grootste pret totdat ze worden aangevallen door een haai. Celine's been wordt afgebeten, maar als ze terugkomt bij het strand blijkt ze enorm geluk te hebben gehad: het afgebeten been blijkt een plastic been dat ze aan haar eigen been had vastgebonden.

Tijdens een controle door toegesneld ambulancepersoneel krijgt Celine een aanval waarbij ze begint te praten in een vreemde taal. Achteraf herinnert ze zich er niets van, en hoewel ze zelf volhoudt in orde te zijn, besluit het ambulancepersoneel haar naar het ziekenhuis te brengen, waar ze helemaal nagekeken wordt. Josh rijdt mee in de ambulance.

Bij het ziekenhuis confronteert Josh Celine en ze vertelt dat haar vader en zij vroeger een ernstig ongeluk gehad hebben. Celine was op sterven na dood maar heeft het door een onverklaarbaar medisch wonder gered. Daarna begint haar vader vreemd gedrag te vertonen en is uiteindelijk verdwenen. Celine vermoed dat hij betrokken is geraakt bij een sekte die mensen zeven jaren van geluk en voorspoed beloofd in ruil voor zeven jaren ongeluk.

In de week na het incident organiseert Celine een feest. Ze nodigt Josh uit en hoewel ze weinig lijkt te doen blijkt op de avond zelf alles professioneel verzorgd te zijn. Josh knoopt een gesprek aan met een meisje dat, als ze erachter komt dat Josh een persoonlijke vriend is van Celine, in paniek raakt en van Celine's balkon springt. Ze valt bijna twintig verdiepingen en is op slag dood als ze neerkomt.

Na de dood van het meisje, Jenny, gaat Celine uit schuldgevoel een verklaring afleggen op het politiebureau. Daar komt het hele verhaal eruit: Celine's vader blijkt een stichting opgericht te hebben die als doel heeft de krachten van de voorspoed van diens leden te bundelen en daarmee de jaren van tegenslag van diens aspirant-leden te verzachten. Jenny was zo'n aspirant-lid, maar omdat ze dacht onbedoeld Josh en daarmee Celine beledigd te hebben dacht ze dat haar kansen om tot de stichting toegelaten te worden waren verkeken.

Tijdens het vertellen van dit verhaal aan de politie beseft Celine dat ze Jenny's leven nog kan redden, net als haar vader vroeger met haar heeft gedaan, door een deel van de jaren van voorspoed in te ruilen. Ze vertrekt in allerijl naar het mortuarium, waar ze verdwijnt in de ruimte waar Jenny opgebaard ligt. Met de smoes dat ze afscheid wil nemen, vraagt ze alleen gelaten te worden en uren later vindt Josh haar daar uitgeput terug, maar Jenny leeft en blijkt alleen een gebroken been te hebben.

Celine is uitgeput en Josh brengt haar naar haar hotel terwijl Jenny in het ziekensuis onderzocht wordt. Hij duikt ook zelf zijn bed in. Als hij weer wakker wordt is ook Celine weer bijgekomen en ze gaan samen op bezoek bij Jenny in het ziekenhuis. Celine verzekert haar dat alles geregeld is en vraagt Josh om op haar te letten.

Als Jenny ontslagen wordt uit het ziekenhuis blijkt Celine geregeld te hebben dat ze de hotelkamer naast die van Josh krijgt tot ze genoeg hersteld is om zichzelf te kunnen redden. Jenny vraagt Josh wat kleren te halen uit haar apartement in het centrum van de stad.

Wordt vervolgd...

Sample (eerste vijf hoofdstukken)